Bikka
Bikka
Bikka

Bikka


  • Bright red felt on ruby red
  • Fits L 24"